Johanna Toiviainen

Osakas | Asianajaja | Varatuomari | HHJ

Tietoa minusta

Minulla on 20 vuoden työkokemus asianajoalalta, josta kymmenen vuotta työskentelin yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan asianajotoimistoista. Olen erikoistunut työoikeuteen, riitojen ratkaisuun ja oikeudenkäynteihin sekä PK-yritysten avustamiseen liikejuridiikassa.

Olen hoitanut lukuisia yritysten ja yksityisten henkilöiden oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä liittyen muun muassa rakennusurakoihin, kaupallisiin sopimuksiin ja työsuhderiitoihin.  Lisäksi olen toiminut määrättynä välimiehenä .

Toimin myös konkurssipesien pesänhoitajana ja avustan insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä.

Toimeksiannon alkuun arvioin  suositeltavan ja kustannustehokkaan etenemistavan ja vaihtoehdot realistisesti pitkän asianjokokemuksen nojalla. Asianajotyössä minulle tärkeintä on päämiehen edun ajaminen.

 

 

.

Yhteys

Puhelin: 050 585 7760
Sähköposti: 
johanna.toiviainen@urtti-toiviainen.fi

URA

 

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, osakas

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy, osakas 2017 – 2018

Asianajotoimisto Krogerus Oy, counsel, 2007 – 2017

Asianajotoimisto Surakka Oy, lakimies, 2004 – 2007

Nurmeksen käräjäoikeus, notaari, 2003 -2004

KOULUTUS

 

HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen) -tutkinto (2019)

Keskuskauppakamarin välimieskoulu 2016

Asianajaja 2007

Varatuomari 2004

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 2003

JÄRJESTÖTOIMINTA

 

Valvontalautakunnan jäsen (1.1.2022 lukien)

Suomen Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto, hallituksen jäsen 2015-

Hallituspartnerit Keski-Suomi ry, jäsen 2018-

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry