Koulutusta työoikeudellisissa asioissa: milloin työnantajalle syntyy tuotannollis-taloudellinen irtisanomisperuste työn vähenemisen johdosta

Toimistomme osakas, asianajaja Johanna Toiviainen kouluttaa Keski-Suomen Kauppakamarin 23.4.2020 kulutustilaisuudessa aiheesta Covid-19 tilanne ja työvoimatarpeen vähentyminen.

Covid-19 tilanteen seurauksena useilla yrityksillä tarjolla olevan työn määrä on vähentynyt, tietyillä toimialoilla päättynyt lähes kokonaan. Työlainsäädännön muutokset aikavälille 1.4. – 30.6.2020, kuten nopeutettu lomautusprosessi yt-lain piirissä oleville, mahdollistavat nopeamman reagoinnin poikkeustilanteen johdosta. Usea yritys onkin lomauttanut enintään 90 päiväksi tarjolla olevan työn tilapäisen vähentymisen johdosta.

Mutta milloin työnantajalle syntyy tuotannollis-taloudellinen irtisanomisperuste työn vähenemisen johdosta?

Webinaarissa käsitellään työlainsäädännön väliaikaisia muutoksia aikavälille 1.4. – 30.6.2020 sekä työsopimuslain säännöksiä tuotannollis-taloudellisesta irtisanomisperusteesta.

 

Tarkemat tiedot tilaisuudesta löytyy osoitteesta:

https://kskauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=1870&aid=762b7307&fbclid=IwAR1y7rFuUyrf612GdyTxRLzw7Vv7yT9IIv_-KVjuOdv5ensVvEQAUkWsHMU