MAKSUKYVYTTÖMYYS JA
SAATAVIEN PERINTÄ

Yrityksen maksukyvyttömyystilanne voi vaikuttaa merkittävästi niin velallisen kuin velkojankin oikeudelliseen asemaan.

 

Voitte kääntyä puoleemme, jos tarvitsette apua yrityssaneeraushakemuksen tai konkurssihakemuksen laatimisessa tai jos tarvitsette hakemustanne varten selvittäjän yrityssaneeraukseen tai pesänhoitajan konkurssipesään. Meillä on pitkäaikainen ja laaja kokemus molemmista menettelyistä. Toimistomme asianajajat ovat toimineet selvittäjänä useammassa yrityksen saneerausmenettelyssä ja pesänhoitajana useissa kymmenissä erikokoisissa konkurssipesissä. Voimme toimia myös velkojan edustajana konkurssimenettelyssä.

Maksukyvyttömyys- ja saatavien perintäasioissa sinua palvelee:

Asianajaja, varatuomari Johanna Toiviainen
Asianajaja Elina Saari
Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Konkurssilakiin (120/2004) tulee väliaikainen muutos 1.2.2021, joka on voimassa 30.9.2021 saakka. Tällä väliaikaisella lailla muutetaan voimassa olevan konkurssilain 2 luvun 3 § siten, että se tuo merkittävän edun nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön velallisen eduksi. Väliaikaisella lailla muutettava konkurssilain 2 luvun 3 § koskee oletusta velallisen......

  • Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tuoreessa haastattelussaan todennut, että  ”talous on sittenkin vain taloutta. Ihmiselämät ovat eri arvossa. Keskitytään nyt siihen, että pysytään terveenä. Terveet ihmiset hoitavat sitten aikanaan talouden kuntoon”.   Koronaviruksen nopea leviäminen vaikuttaa paitsi ihmisten fyysiseen terveyteen, myös yrittäjien liiketoiminnan vaikeutumiseen ja......

  • Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2021:34 osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja A oli luovuttanut yhtiön varoja vakuudettomina lainoina koripallojoukkueiden urheilutoiminnasta vastanneelle yhdistykselle. Yhtiö oli perustettu markkinoimaan yhdistyksen koripallotoimintaa ja hankkimaan yhdistykselle sponsorituloja. Korkeimmassa oikeudessa on ollut arvioitavana kysymys siitä, mikä merkitys yhtiön ja yhdistyksen kiinteällä yhteistoiminnalla......