Nimitysuutinen

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta on 29.10.2021 kokouksessaan valinnut toimistomme osakkaan, asianajaja Johanna Toiviaisen valvontalautakunnan jäseneksi toimikaudelle 1.1.2022–31.12.2024.

Lämpimät onnittelut luottamustehtävästä!

Valvontalautakunta on Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja Asianajajaliitosta riippumaton valvontaelin. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta. Valvontalautakunta on asianajopalveluiden laadun varmistaja.