RIITOJEN RATKAISU

Riitojen ratkaisu edellyttää vahvaa erityisosaamista yritysten toimintakentästä ja prosessioikeudesta. Erimielisyyden ratkaisemisella voi olla suuri liiketaloudellinen merkitys yritykselle. Asianajajamme puoleen kääntyminen jo varhaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä riidan syntymistä tai estää sen pitkittymisen.

 

Yritysten oikeuksien turvaaminen ja saatavien perintä edellyttää tehokkaita ja oikein valittuja menettelytapoja. Mikäli erimielisyyteen ei löydetä sovintoratkaisua, hoidamme asiamiehenä koko oikeusprosessin luotettavasti päämiehemme edun mukaisesti.

 

Toimistomme asianajajilla on yli vuosikymmenen kokemus riita-asioiden ratkaisemisesta neuvotteluteitse ja oikeudenkäynneissä. Olemme hoitaneet lukuisia valtakunnallisesti laajoja ja taloudelliselta intressiltään suuria oikeudenkäyntejä. Asianajajillamme on toimialakohtaista erityisosaamista riidanratkaisusta muun muassa kiinteistö- ja rakennusalalta, kaupallisista-, teknologia- ja jälleenmyyntisopimuksista sekä työoikeuden alalta.

 

Toimimme asiamiehinä myös maaoikeudessa, hallinto-oikeusprosesseissa sekä välimiesmenettelyissä. Avustamme lisäksi rikosprosesseissa erityisesti työturvallisuusasioissa ja yritysten liikesalaisuuden loukkauksissa.

Lue aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset:

  • Korkein oikeus on linjannut lokakuussa 2018 antamassaan kolmessa ennakkopäätöksessään liikkeenluovutuksen tunnusmerkistöä ja työnantajan oikeutta työsopimusten irtisanomiseen. Kahdessa tapauksessa oli kyse kunnan aiemmin ostopalveluina yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkimien vanhusten hoitopalveluiden siirtämisestä takaisin kunnan hoidettavaksi. Kolmannessa tapauksessa oli kysymys lasten iltapäiväkerhotoiminnan siirtämisestä yhdistykseltä toiselle. Liikkeenluovutuksen tunnusmerkistö Työsopimuslain 1......

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ja merkittävän tuomion, joka jäi pysyväksi. Korkein oikeus ei 23.1.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt metsänomistajan vastapuolelle valituslupaa asiassa (Turun hovioikeus 4.7.2019 S 18/687, lainvoimainen). Metsäalalla tämä on suuri periaatteellinen ratkaisu, joka ohjaa toimintaa ja menettelytapoja jatkossa. Joidenkin ostajien vakiosopimusehtoja......

  • Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2021:34 osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja A oli luovuttanut yhtiön varoja vakuudettomina lainoina koripallojoukkueiden urheilutoiminnasta vastanneelle yhdistykselle. Yhtiö oli perustettu markkinoimaan yhdistyksen koripallotoimintaa ja hankkimaan yhdistykselle sponsorituloja. Korkeimmassa oikeudessa on ollut arvioitavana kysymys siitä, mikä merkitys yhtiön ja yhdistyksen kiinteällä yhteistoiminnalla......