TYÖOIKEUS

Työnantajalle henkilöstöhallintoon ja työsuhteisiin liittyvät kysymykset ovat merkittävä osa yhtiön johtamista ja hyvää hallintoa. Työoikeudellinen sääntely on laaja-alaista ja riitautustilanteissa taloudelliset vaatimukset voivat nousta korkeiksi.

 

Toimistomme tarjoaa pitkäkestoisia ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita työnantajille, jolloin työnantaja tietää kenen asianajajan puoleen kääntyä päivittäisissä kysymyksissä. Meillä on vahvaa erityisosaamista yritysten muutostilanteisiin ja olemme avustaneet yrityksiä YT-neuvottelujen läpiviennissä ja ulkoistusprosesseissa.

 

Työoikeudellisiin kysymyksiin liittyy usein myös muita oikeudenaloja ja asianajajillamme on erityisosaamista ja kokemusta sekä riita- ja rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta että yritysten maksukyvyttömyystilanteista. Pitkän oikeudenkäyntikokemuksen avulla asianajajamme voivat tehokkaasti arvioida työoikeudellisissa kysymyksissä, mitä työantajan tulisi ottaa huomioon erilaisissa muutostilanteissa ja työvoimaa vähentäessään.

Työoikeusasioissa sinua palvelee:

 

Asianajaja Johanna Toiviainen
Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Korkein oikeus on linjannut lokakuussa 2018 antamassaan kolmessa ennakkopäätöksessään liikkeenluovutuksen tunnusmerkistöä ja työnantajan oikeutta työsopimusten irtisanomiseen. Kahdessa tapauksessa oli kyse kunnan aiemmin ostopalveluina yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkimien vanhusten hoitopalveluiden siirtämisestä takaisin kunnan hoidettavaksi. Kolmannessa tapauksessa oli kysymys lasten iltapäiväkerhotoiminnan siirtämisestä yhdistykseltä toiselle. Liikkeenluovutuksen tunnusmerkistö Työsopimuslain 1......

  • Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa tuli vireille ennätysmäärä uusia välimiesmenettelyjä vuonna 2020 (uutiset: https://arbitration.fi/fi/category/uutiset/). Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino oikeudenkäynnille yleisissä tuomioistuimissa. Yritysten riitojen ratkaisutapana välimiesmenettelyllä on useita etuja julkiseen oikeudenkäyntiprosessiin verrattuna. Välimiesmenettely on joustava ja nopea riidanratkaisukeino. Jutun osapuolilla on mahdollisuus sopia menettelyn kulusta ja välimiehiksi voidaan valita......

  • Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslain muutoksen koskien kilpailukieltosopimuksia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 lukien. Uutta lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin työsopimuksiin. Lakimuutoksen myötä työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia. TYÖNANTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS Lainmuutoksen myötä työnantajan tulee suorittaa kilpailukiellon......