VAHINGONKORVAUS­OIKEUS

Yritykselle tai yksityiselle henkilölle aiheutuneen vahingon perusteen ja määrän selvittäminen on olennaista vahingonkorvausvaatimuksen menestymisen kannalta.

 

Toimistomme asianajajat hoitavat päivittäin sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja omaisuus- ja henkilövahinkoja koskevissa vahingonkorvausasioissa. Toimistomme asianajajilla on vahvaa erityisosaamista eri perusteisista vahingonkorvaustapauksista, jotka ovat syntyneet esimerkiksi työsuhteessa tai sopimusrikkomuksen johdosta. Toimimme myös asiamiehenä asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksia esitettäessä rikosoikeudenkäynnissä.

 

Tyypillisesti selvitämme mahdollisuuden vahingon korvaamiseen vakuutuksesta, avustamme vahingonkorvauksen määrittelyssä sekä vahingonkorvausta koskevissa neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, vahingonkorvaussopimusten laatimisessa sekä saatavien perimisessä.

Vahingonkorvausoikeusasioissa sinua palvelee:

 

Asianajaja, varatuomari Johanna Toiviainen
Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ja merkittävän tuomion, joka jäi pysyväksi. Korkein oikeus ei 23.1.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt metsänomistajan vastapuolelle valituslupaa asiassa (Turun hovioikeus 4.7.2019 S 18/687, lainvoimainen). Metsäalalla tämä on suuri periaatteellinen ratkaisu, joka ohjaa toimintaa ja menettelytapoja jatkossa. Joidenkin ostajien vakiosopimusehtoja......

  • Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa tuli vireille ennätysmäärä uusia välimiesmenettelyjä vuonna 2020 (uutiset: https://arbitration.fi/fi/category/uutiset/). Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino oikeudenkäynnille yleisissä tuomioistuimissa. Yritysten riitojen ratkaisutapana välimiesmenettelyllä on useita etuja julkiseen oikeudenkäyntiprosessiin verrattuna. Välimiesmenettely on joustava ja nopea riidanratkaisukeino. Jutun osapuolilla on mahdollisuus sopia menettelyn kulusta ja välimiehiksi voidaan valita......

  • Mitä kilpailukieltosopimuksissa muuttuu? Hallitus antoi 12. marraskuuta esityksen (HE 222/2020 vp) kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Nykytilassa kilpailukieltosopimuksella saadaan työsopimuslain 3 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen......