VAHINGONKORVAUS­OIKEUS

Yritykselle tai yksityiselle henkilölle aiheutuneen vahingon perusteen ja määrän selvittäminen on olennaista vahingonkorvausvaatimuksen menestymisen kannalta.

 

Toimistomme asianajajat hoitavat päivittäin sekä yritysten että yksityishenkilöiden toimeksiantoja omaisuus- ja henkilövahinkoja koskevissa vahingonkorvausasioissa. Toimistomme asianajajilla on vahvaa erityisosaamista eri perusteisista vahingonkorvaustapauksista, jotka ovat syntyneet esimerkiksi työsuhteessa tai sopimusrikkomuksen johdosta. Toimimme myös asiamiehenä asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksia esitettäessä rikosoikeudenkäynnissä.

 

Tyypillisesti selvitämme mahdollisuuden vahingon korvaamiseen vakuutuksesta, avustamme vahingonkorvauksen määrittelyssä sekä vahingonkorvausta koskevissa neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä, vahingonkorvaussopimusten laatimisessa sekä saatavien perimisessä.

Vahingonkorvausoikeusasioissa sinua palvelee:

 

Asianajaja, varatuomari Johanna Toiviainen
Asianajaja Eero Urtti

Tutustu blogikirjoituksiin aiheesta:

  • Metsänomistajan kannalta Turun hovioikeus antoi 4.7.2019 mielenkiintoisen ja merkittävän tuomion, joka jäi pysyväksi. Korkein oikeus ei 23.1.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt metsänomistajan vastapuolelle valituslupaa asiassa (Turun hovioikeus 4.7.2019 S 18/687, lainvoimainen). Metsäalalla tämä on suuri periaatteellinen ratkaisu, joka ohjaa toimintaa ja menettelytapoja jatkossa. Joidenkin ostajien vakiosopimusehtoja......

  • Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2021:34 osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja A oli luovuttanut yhtiön varoja vakuudettomina lainoina koripallojoukkueiden urheilutoiminnasta vastanneelle yhdistykselle. Yhtiö oli perustettu markkinoimaan yhdistyksen koripallotoimintaa ja hankkimaan yhdistykselle sponsorituloja. Korkeimmassa oikeudessa on ollut arvioitavana kysymys siitä, mikä merkitys yhtiön ja yhdistyksen kiinteällä yhteistoiminnalla......

  • Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa tuli vireille ennätysmäärä uusia välimiesmenettelyjä vuonna 2020 (uutiset: https://arbitration.fi/fi/category/uutiset/). Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino oikeudenkäynnille yleisissä tuomioistuimissa. Yritysten riitojen ratkaisutapana välimiesmenettelyllä on useita etuja julkiseen oikeudenkäyntiprosessiin verrattuna. Välimiesmenettely on joustava ja nopea riidanratkaisukeino. Jutun osapuolilla on mahdollisuus sopia menettelyn kulusta ja välimiehiksi voidaan valita......